0533 391 23 60 info@adanustour.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
0533 391 23 60 info@adanustour.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Yurtiçi ve Yurtdışı Paket Tur Sözleşmesi

YURTİÇİ VE YURTDIŞI PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  ve  14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanmıştır.
Sözleşmede yer almayan hususlarla ilgili  Yasa  ve  Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Sözleşme düzenlenmeden önce tüketiciye ön bilgilendirme broşürü verilmiş ve bu broşür tüketici tarafından okunduktan sonra işbu sözleşme düzenlenmiş  ve  imzalanmıştır.  İşbu  sözleşme  ile  tüketicinin ADANUS  TURİZM den satın aldığı, içeriği, satış  fiyatı  belirtilen  ve  broşürde  bilgileri  yer  alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili  olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

1. Sözleşmenin Tarafları

1.1. PAKET TUR DÜZENLEYİCİSİ

Şirket ünvanı: Artı  Bilgi  Dan. ve Turizm Ltd. Şti (Bundan sonra ADANUS TURİZM olarak anılacaktır.)

Adres: Adres : Yeşilbahçe, Portakal Çiçeği Cd. No:16, 07160 Muratpaşa/Antalya
Telefon: 0(242) 3118810
E-mail: info@adanustour.com
Web sayfası: www.adanustour.com

1.2.TÜKETİCİ/KATILIMCI :

Paket Tur Broşürü, Paket Tur Broşürü Notları ve Adanus Turizm tarafından düzenlenmiş olan Voucher muhteviyatında isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, e-posta,
Pasaport ve sair tüm bilgileri yer alan Katılımcı ‘dir. (Bundan böyle “Tüketici” olarak anılacaktır.)(Bundan böyle “Tüketici” ve “Adanus Turizm” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

Bahsi geçen Paket Tur Broşürü, Paket Tur Broşürü Notları ve Voucher işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup paket tur hizmeti hakkında bir ihtilaf olması halinde işbu sözleşme ile birlikte anılı dokümanlardaki bilgiler kapsamında işlem yapılacağı taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu
2.1. İşbu sözleşmenin konusu; Adanus Turizm’in, Tüketici’ye aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
2.2. İşbu sözleşme, yazılı olarak veya mevzuatta elektronik posta, kısa mesaj, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç ve ortamı şeklinde belirtilen kalıcı veri saklayıcısı
yoluyla da mesafeli olarak kurulabilir. Yine; Tüketicinin, iştirak edeceği paket tura ilişkin broşür, bilgilendirme ve her nevi yazışmalar da kağıt üzerinde verilebilir veya kalıcı veri saklayıcısıyla
gönderilebilir.
3. Paket Tur Hizmetine ilişkin Genel Hükümler
3.1. Tüketici tarafından satın alınan paket tur; Paket Tur Broşürü, Paket Tur Broşürü Notları ve  Adanus Turizm tarafından düzenlenmiş olan Voucher muhteviyatında, hareket/dönüş tarih ve
saatleri, paket tur hizmetinin süreceği gün/gece sayısı ile toplam gün süresi dahil paket turun tüm içeriği hakkındaki detaylı bilgiler Paket Tur Broşürü, Paket Tur Broşürü Notları ve Adanus Turizm tarafından düzenlenmiş olan Voucher ile belirlenmiştir. Bahsi geçen Paket Tur Broşürü, Paket Tur Broşürü Notları ve Voucher işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup paket tur hizmeti hakkında bir ihtilaf olması halinde işbu sözleşme ile birlikte anılı dokümanların düzenlemeleri kapsamında işlem yapılacağı taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir.
3.2. İşbu sözleşme ve paket tur broşüründe belirtilen güzergâh, örnek güzergâh olup Adanus Turizm’in paket tur programında/parkurunda ve yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla
konaklanacak otellerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu şekilde bir değişiklik olması halinde; Tüketicinin, sırf bu nedenlerden kaynaklı olarak kısmi ücret iadesi ve/veya paket tur
sözleşmesini fesih hakkı bulunmamaktadır.
3.3. Voucher, paket tur sözleşmesi ve paket tur broşürü içerisinde ‘’ücrete dahil olduğu belirtilenler’’ haricinde yer alan tüm turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi(konaklama vergisi, şehir vergisi vs.), resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri Tüketiciye yansıtılır.
3.4. Paket tur hizmetinin hareket ve dönüş tarihlerindeki ulaşımların tarifeli uçak ile yapılması durumunda; Adanus Turizm, havayolu ile yolcular arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955
tarihli Lahey Protokolüne tabidir. Paket turun devamı süresince otelden şehir merkezine ve tur kapsamındaki şehirlerarası ulaşımlar otobüs veya Adanus Turizm tarafından sağlanacak sair araç
ile yapılacak olup otobüs, gemi, tekne, tren ve diğer ulaşım araçlarının yolculuklarındaki hareket saatleri ilgili havayolu vs. kuruluşların resmi programlarına göre hazırlanmıştır. Bu saatlerin
değişmesi, tarih değişiklikleri ve buna bağlı yapılan program değişiklikleri, rötarlar Adanus Turizm’in iradesi dışındaki olgular olup, bu olaylar uluslararası havayolu mevzuatı, uluslararası
antlaşmalar, diğer taşımacılık mevzuatı kuralları gereğince değerlendirilir.
3.5. Tarifeli uçuşların öncesinde kalkış saatlerinin değişmesi muhtemel olup tüm uçuş saatlerinin hareket tarihlerinden 48 saat önce Tüketici tarafından Adanus Turizm ile irtibata geçilerek yazılı
şekilde teyit edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda tüm sorumluluk Tüketiciye ait olup Adanus Turizm’in hiçbir hal ve şartta sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. Tüketicinin iç hat bağlantılı uçuşlarına ilişkim tüm sorumluluk sadece kendisine aittir.

3.7. Paket Tur Hizmeti süresince şehrin merkezindeki müze ve benzeri turistik yerlerin gezilmesi yaya olarak yapılacaktır. Müze ve ören yerleri girişleri ücreti, paket tur ücretine dâhil değildir.
3.8. İşbu sözleşme ve paket tur broşüründe belirtilen geziler rehberin inisiyatifinde olup herhangi bir nedenden dolayı belirtilen gün/ günler dışında paket turun devamı sırasında başka bir gün
yapılabilir. Tüketicinin, sırf bu nedenle kısmi ücret iadesi ve/veya paket tur sözleşmesini fesih hakkı bulunmamaktadır.
3.9. Şehir tanıtım turları(panaromik turlar) şehre varış saatine göre takip eden gün/günlerde gerçekleştirilebilir. Tüketicinin, sırf bu nedenle kısmi ücret iadesi ve/veya paket tur sözleşmesini
fesih hakkı bulunmamaktadır.
3.10. Tur hizmetinin devamı sırasında yeme ve içme ile ilgili tüm masraflar (açık büfe kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve tüm sair ara öğün ve yemekler) Tüketici’ye aittir.
3.11. Yol güzergâhı üzerindeki dinlenme tesislerinde ihtiyaç molası verilir. Dinlenme tesisi, ne kadar sıklıkla mola verileceği gibi ayrıntılar, rehber ve kaptan şoförlerimizin inisiyatifindedir. Mola
yerleri; hava, yol ve genel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
3.12. Paket tur hizmeti sırasında; yol/güzergah üzerinde yapılacak olan alternatif turlar paket tur hizmetine katılan en az 6 Tüketicinin katılımı olduğu taktirde gerçekleşecek olup katılmak
istemeyen Tüketiciler yol/güzergah durumunda göre Adanus Turizm’in belirleyeceği mola yerinde bekleyeceklerdir.
3.13. Paket tur kapsamında yer alan gezi ve turların; yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen verilmemesi durumunda ilgili gezi ve turun ifa
edilmemesinden ötürü Adanus Turizm’in sorumluluğu olmadığı taraflarca kabul edilmiştir.
Tüketicinin, sırf bu nedenle kısmi ücret iadesi ve/veya paket tur sözleşmesini fesih hakkı bulunmamaktadır.
3.14. Alternatif turlar minimum 20 kişilik katılım olduğu takdirde gerçekleştirilebilir, daha az katılım olduğu takdirde rehberin inisiyatifinde ve gerekli olur ise fiyatlar değiştirilerek
gerçekleştirilebilir. Fiyatların değişmesi durumunda, alternatif tura katılmak istemeyen Tüketiciler yol/güzergâh durumunda göre Adanus Turizm’in belirleyeceği mola yerinde
bekleyeceklerdir. Tüketicinin, sırf bu nedenle kısmi ücret iadesi ve/veya paket tur sözleşmesini fesih hakkı bulunmamaktadır.
3.15. Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ve şikâyet sebebini Adanus Turizm’in yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş
sayılacak ve hizmeti tümüyle kullanmış gibi işlem yapılarak ücret iadesi yapılmaz.
3.16. Tüketicinin şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
3.17. İş bu sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeyi imzalayan Tüketici ile paket tura katılan ve ücretleri iş bu sözleşmede imzası bulunan Tüketici tarafından ödenen tüketiciler de iş bu
sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle Adanus Turizm’in aleyhine dava ve sair hukuki süreç
başlatmaları nedeniyle Adanus Turizm’in tazminat ödemesi veya sair doğrudan veya dolaylı zarara uğraması halinde Adanus Turizm’in ödemiş olduğu veya zarar uğradığı miktarları hakkında
her türlü yasal işleme başvurma ve Tüketiciye rücu hakkı mahfuzdur.
3.18. Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup tereyağı, reçel, kahve veya çaydan ibarettir. Grup kahvaltıları otellerde ayrı salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından
farklıdır.
3.19. Paket tur hizmeti kapsamında, üç(3) kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup üçüncü(3.) yatak standart yataktan küçüktür ve/yeya ilave açılan kapanan ek yataktır. Tüketici tarafından
üçüncü(3.) yatağı bu niteliklerde olduğu kabul edilmiştir. Çocuk indirimi sadece iki(2) yetişkin yanında kalan işbu sözleşme ve eklerinde belirtilen yaş grubu içerisindeki çocuklar için
geçerlidir.
3.20. İşbu sözleşme ve paket tur broşüründe belirtilen tüm oteller ‘’V.B.’’ (ve benzeri) olarak belirtilmiş olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak örnek teşkil etmek için yazılmıştır. İşbu
sözleşme ve paket tur broşüründe ismi belirtilen otelde konaklama yapılacağı anlamına gelmemekte olup Tüketicinin, sırf bu nedenlerden kaynaklı olarak kısmi ücret iadesi ve/veya
paket tur sözleşmesini fesih hakkı bulunmamaktadır.
3.21. İşbu sözleşme kapsamındaki paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 40 kişi olup paket tura katılacak kişi sayısının yeterli olmaması durumunda Paket Tur Sözleşmeleri
Yönetmeliği 14. Maddesi (d) bendi uyarınca 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilecek olup Adanus Turizm’in anılı madde kapsamında tam ücret iadesi dışında hiçbir sorumluluğu
olmadığı taraflarca kabul edilmiştir.
4. Paket Tur Hizmeti Sırasında Tüketicinin Bagaj Yükümlülükleri
4.1. Tüketici, paket tur hizmeti sırasında, kendisine işbu sözleşme ve eklerinde bildirilen karayolu ve havayolu ulaşım araçlarının bağlı bulunduğu havayolu ve karayolu bagaj kurallarına tabiidir.
Tüketicinin bagajının ilgili havayolu ve karayolu firması tarafından kabul edilmemesi ve sair nedenlerle bagajlarının kaybolma, ezilme vs. nedenlerle zarar görmesinden Adanus Turizm
sorumlu değildir. Tüketici hiçbir hal ve şartta, bagajların içinde para, kıymetli evrak, mücevher ve sair kıymetli malvarlığı bulundurmayacağını aksi halde tek başına sorumlu olduğunu kabul ve
beyan etmektedir. Bu hususta; ayrıca 4.4. madde kıyasen uygulanır. Kaybolan bagaj içindeki eşyalardan Adanus Turizm sorumlu olmadığı taraflarca kabul edilmiştir.
4.2. Paket tur hizmeti sırasında, karayolu seyahatinin Adanus Turizm tarafından yapılması halinde ise; Tüketici hiçbir hal ve şartta, bagajların içinde para, kıymetli evrak, mücevher ve sair kıymetli malvarlığı bulundurmayacağını aksi halde tek başına sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Bu hususta; ayrıca 4.4. madde kıyasen uygulanır. Kaybolan bagaj içindeki
eşyalardan Adanus Turizm sorumlu olmadığı taraflarca kabul edilmiştir.
4.3. Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Adanus Turizm’in ayrıca ve açıkça yazılı izin
olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar. Tüketici, bu maddede düzenlenen eşyaları Adanus Turizm’e bilgi vermeden paket tur hizmeti sırasında yanında bulundurur veya
paket tur hizmeti sırasında temin ederse, Tüketicinin bu davranışından ötürü doğacak tüm sorumluluk kendisine ait olup Adanus Turizm’in, Tüketicinin anılı davranışlarından ötürü
tazminat, para cezası vs. her ne isim altında olursa olsun cezai, hukuki, idari bir yaptırıma uğraması halinde Tüketici’ye rücu hakkı olduğu taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir.
4.4. Adanus Turizm, paket turun başlangıcı sırasında, yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış her türlü malvarlığının kaybından hasarından ve çalınmasından en çok
gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur. Ancak, Tüketicinin yanında bulundurduğunu iddia ettiği ve fakat Adanus Turizm’e deklare ve teslim edilmemiş olan eşyalardan, paralardan ve sair tüm
malvarlıklarında meydana gelen zararlardan Adanus Turizm’in sorumlu olmadığı Tüketicinin paket tur hizmeti sırasında yanında bulundurduğu malvarlığı değerlerine ilişkin özen ve koruma
yükümlüğü bulunduğu ve bunlara ilişkin Tüketicinin bizzat kendisinin sorumlu olduğu taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir.
4.5. Tüketicinin, paket tur hizmetinin devamı sırasında, eşya, nakit para, cüzdan, giyecek, telefon vs. her ne isim altında olursa olsun malvarlıklarının çalınması, kaybolması ve sair her türlü zarar
görmesi hali ile Tüketicinin hırsızlık, gasp ve malvarlığında azalma meydana getiren sair suçlara maruz kalması halinde, Tüketicinin gecikmeksizin olayın gerçekleştiği ülkenin polis, jandarma
ve sair yetkili resmî kurumlarına haber verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Malvarlığında azalma meydana getiren anılı durumlar ve suçların, paket tur hizmeti sırasında fakat Rehber
refakatinde bulunulmayan ‘’serbest zamanda’’ meydana gelmesi durumunda Adanus Turizm’in hiçbir hal ve şartta sorumlu olmayacağı taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir.
5. Paket Tura ilişkin Vize İşlemleri ve Danışmalık Hizmeti
5.1. Vize işlemleri Tüketiciye(ve adına sözleşme imzaladığı şahıslara) ait olup Paket Tura içeriğindeki tüm ülkelerin vizelerinin temini bizzat Tüketici tarafından yapılacaktır. Tüketici iş
bu paket tur sözleşmesini imzaladığı tarihte kendisine ve adına sözleşmeyi imzaladığı şahısların tamamı adına geçerli T.C. pasaportu bulunduğu ve iş bu pasaportların süresinin turun bitiş
tarihinden itibaren 6 ay geçerli olduğu kabul ve taahhüt eder.
5.2. Paket turun başlamasından 2 ay önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak Adanus Turizm’e teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde Vize Danışmanlık hizmeti verilebilir. Vize işlemleri
tamamen paket tur kapsamında gidilen ülkenin konsoloslukların inisiyatifinde olduğundan Adanus Turizm’in, vize alınamamasından veya vizenin tur tarihine yetiştirilememesinden dolayı
sorumluluğu yoktur. Konsolosluklardan gecikmelerden ve değişik aksamalardan Adanus Turizm sorumlu değildir.
5.3. Herhangi bir nedenle tur iptal edilmesi halinde konsolosluklar tarafından alınan vize harcı, masrafı ve vize hizmet giderleri dışında kalan bakiye müşteriye iade edilecektir.
5.4. Vize alınması o ülkeye giriş garanti vermediğinden, gidilen ülkede herhangi bir sebeple içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’den çıkmasına izin verilmeyen
müşterilere paket tur ücreti iadesi yapılmayacak olup bu durumdan doğacak zararlardan Adanus Turizm sorumlu olmayacaktır.
5.5. Tüketicinin, paket tur hizmeti sırasında kullanacağı ‘’Vize’’yi kendisinin alması/temin etmesi durumunda; vizenin paket tur hizmetinin başlangıcında giriş yapılan ilk ülkeden veya paket tur
hizmeti sırasında en fazla konaklama yapılacak ülkeden alınması gereklidir Aksi halde; paket tur hizmeti sırasında, ilgili ülke Gümrüklerinde bulunan pasaport polislerinin Tüketiciyi ülkeye giriş
yaptırmamasından Adanus Turizm sorumlu olmadığı taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir.
5.6. Paket turun herhangi bir sebepten ötürü iptali halinde; Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 16. maddesi 4. fıkrası uyarınca vize ücreti iade edilemez.
5.7. Tüketicinin iştirak edeceği paket tur hizmetinin gerçekleşeceği ülkenin konsolosluğu tarafından alınan vize başvuru ücretleri, harçları ve sair ödeme ve ücretlerin artması durumunda eski ücret ile yeni ücret arasındaki farkın(ücret artış tutarının) Tüketici tarafından gecikmeksizin nakden ve defaten Adanus Turizm’e ödeneceği taraflarca kabul edilmiş olup Tüketicinin vize ücreti artışı sonrası oluşan fark ücretini Adanus Turizme zamanında ödememesi nedeniyle Tüketiciye vize alınamaması ve paket tur hizmetine bu nedenle katılamamasından Adanus Turizm sorumlu
değildir.
6. Zorunlu Seyahat Sigortası
6.1. Zorunlu seyahat sigortası bedeli 15€ olup Adanus Turizm tarafından paket tur bedeli dâhilinde yaptırılmaktadır. Zorunlu sigorta teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır. Ancak Tüketici
tarafından yapılan tek taraflı fesih halleri ile turun başlangıcına 30 günden fazla gün kala fesih ve iptaller ve tarih değişiklikleri dahi olsa, her bir tüketiciden bu bedel tahsil edilecek olup bedel
iadesi mümkün değildir.
6.2. Adanus Turizm tarafından yaptırılan sigorta haricinde ve Paket Turlar dışında kalan hizmetler kapsamında Tüketici dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.
6.3. Seyahat sağlık vize sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı
bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Adanus Turizm bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
6.4. Paket turun herhangi bir sebepten ötürü iptali halinde; Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 16. maddesi 4. fıkrası uyarınca sigorta ücretleri iade edilemez.
7. Paket Tur Hizmetinin Ücreti ve Ödeme
7.1. İş bu sözleşmesini imzalanması ve Tüketicinin 3. maddede belirtilen paket tura kaydının yapılması sırasında Paket Tur bedelinin en az %50’si ödenecektir. İş bu ödeme sonrasında kalan
bedelin ise Paket Tur hizmetinin başlangıç tarihinden en geç 30 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan
Paket Tur sözleşmesi ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın hükümsüz sayılacak olup Tüketici tarafından kayıt esnasında ödenen bedelden tur bedelinin %35’i cayma tazminatı olarak,Paket
Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 16. maddesi 4. fıkrası kapsamında Adanus Turizm uhdesinde kalacaktır.
7.2. Adanus Turizm’in belirli dönemlerde yapmış ve yapacak olduğu indirimli kayıt hizmetinden faydalanan ve indirimli hizmet satın alan Tüketiciler, iş bu indirimli hizmet bedelinin tamamını
sözleşme imzalanması tarihinde ödemekle yükümlüdürler.
7.3. Özel ürün ve Erken Rezervasyon vb. indirimli hizmetlerinde ise bakiyenin, hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir.
7.4. Kredi kart ile ödemelerde faiz, vade farkı, kur farkı ayrıca hesaplanarak düzenlenecek olan ödeme iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup Tüketiciye ödeme planından bir nüsha iş bu
sözleşmenin imzalanması sırasında verilmiştir.
8. Sözleşmenin Feshi
8.1. Tüketici, paket tur hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar sözleşmeyi fesih ve paket turu iptal talep ederse 7. maddeye göre ödemiş olduğu bedelin tamamı kendisine iade edilir.
(zorunlu sigorta,seyahat sağlı-vize sigortası, Eris güvence paketi hariçtir.)Sözleşme fesih ve iptal durumlarında sözleşmeyi hangi tüketicinin imzaladığına bakılmaksızın her Tüketici ancak kendi
hakkına ilişkin fesih ve iptal yapabilir. Ayrıca; 7.2. ve 7.3. maddelerde yazılı şekilde erken rezervasyon, özel ürün ve indirimli kayıt yaptıran Tüketicilerin iş bu maddeden yararlanamayacak olup hiçbir şekilde ücret iadesi ve tazminat hakları bulunmamaktadır.
8.2. Paket turun başlamasından 30-21 gün öncesine kadar sözleşmeyi fesih ve paket turu iptal edilmesi durumunda gezi bedelinin %35’i ,20-10 gün öncesine kadar fesih ve paket turu iptal
edilmesi durumunda gezi bedelinin %50’si tüketiciye fatura edilir.10 gün ve daha az gün kalması halinde sözleşmeyi fesih ve paket turu iptal edilmesi durumunda ise, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 16. maddesi 4. fıkrası kapsamında hiçbir hal ve şartta ücret iadesi yapılmayacaktır.
8.3. Tüketicinin 8.1. ve 8.2. maddelerde yer alan şekilde sözleşmeyi fesih ve paket turu iptal etmeleri halinde dahi Tüketiciye sağlanan zorunlu sigorta ile seyahat sağlık ve vize sigortası
bedelleri hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.
8.4. Tüketici iş bu sözleşmeyi ve paket turu hangi şekilde fesih ve iptal etmiş olursa olsun katıldıkları paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 16. maddesi 4. fıkrası kapsamında (havayolu ve sair ulaşım şirketleri ile otellerin iptal ve iade şartlarına uymaması nedeniyle) düşüldükten sonra kalan tutar iade edilecektir.
8.5. Tarifeli uçuşlarda paket tur hizmetin başlamasından 15 gün öncesine kadar sözleşmeyi fesih ve iptallerde bilet kuralları gereği hava yolu tarafından uygulanan ceza ve kesintiler aynen
tüketiciye yansıtılır. Tarifeli ve Charter uçuşlarda 15 ve daha az gün kalan hallerdeki sözleşmeyi fesih ve iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu
değildir. Tüketicinin biletini kaybetmesi durumunda ilgili hava yolunun uyguladığı cezayı ödemekle yükümlüdür.
9. Sözleşmenin Devri ve Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
9.1. Tüketici, paket tur hizmetinin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber
sorumludur. Tüketici, tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel Adanus Turizm’e sunmakla yükümlüdür.
9.2. Tarifeli uçuşlarda isim değişikliği kesinlikle yapılamamaktadır. Tarifeli seferler ile yapılan turlarda kullanılan havayolu şirketinin iptal ve değişiklik şartları ve uygulayacağı ek ücretler
geçerlidir. Tüketicinin uçak, tren ve sair ulaşım araçlarına ilişkin biletini kaybetmesi durumunda ilgili ulaşım firmasının uyguladığı cezayı ödemekle hükümlüdür.
10. Mücbir Sebep
10.1. Adanus Turizm, konaklama tesisleri ve taşımacı kuruluşların tur programında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özeni gösterir. Ulaşım araçları ve konaklama tesislerinde Adanus Turizm’in iradesi dışında gelişen olaylardan doğabilecek arıza, kaza ve kayıplarda ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlarla, siyasi olay, grev, devletlerarası ilişkilerdeki değişiklikler, terör, halk hareketleri, savaş ihtimali, doğal afetler, olumsuz hava şartları, sis ve öngörülemez teknik sorunlar gibi olağanüstü ve mücbir sebeplerden ve/veya müşterinin
kusurundan dolayı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden Adanus Turizm sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.
11. Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
11.1. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlardan; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, IATA, IHA,
UFTAA konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık kanunu, Borçlar Kanunu, 6502 sayılı kanun ve yönetmelikleri ile Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak
çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile uluslar arası kabul gören Frankfurter ve Tabelle’nin Türkiye’deki uygulama bulan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik
olunacaktır.
11.2. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri ile İstanbul İl ve İlçe Hakem Heyetleri yetkilidir.
11.3. İşbu Paket Tur Sözleşmesinin yetkili Acente ile tüketici arasında imzalanması halinde işbu sözleşmedeki tüm yükümlülükler ve sorumluluklardan ilgili yetkili Acente müteselsil olarak
sorumludur.
12. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki sorumluluk
12.1. Tüketici, Adanus Turizm aracılığıyla işbu sözleşme kapsamında yaptırmış olduğu paket tur rezervasyonundaki bilgilerine istinaden tüm operatörlere her türlü SMS, e-posta ve sair
bilgilerimeler ile Adanus Turizm’in özel reklam vb. hizmetler hakkında bilgi bildiriminde bulunabilir. Adanus Turizm, işbu sözleşmenin imzalanması ve Ek-5’te yer alan Açık Rıza Metni
ile Tüketici tarafından kendisine iletilmiş olan her türlü kişisel veri(vize için gerekli evraklarda yer alan bilgiler, kimlik/pasaport bilgileri, iletişim bilgileri, telefon numarası, eposta adresi,
ikametgah adresi ve sair iletişim bilgileri, sağlık bilgileri, görüntü/ses kaydı/fotoğraf, kredi kartı bilgileri/hesap numaraları, biyometrik ve genetik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli
veri) bakımından, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel veri ve bilgileri
kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek,
yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale
getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.
12.2. Ayrıca yukarıda 12.1. maddeye ek olarak Adanus Turizm, Tüketici tarafından kendisi ile yapılmış olan SMS, e-posta ve sair her türlü yazışma ile telefon görüşmeleri dahil ses kayıt dosyaları ve diğer elektronik ortamlardaki kayıtlı bilgileri hukuksal işlemlerde kullanabilir.
13. Sözleşmenin Ekleri
13.1. Aşağıda yazılı ekler bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçaları olup Tüketici tarafından okunup içeriği anlaşılarak elden imza karşılığı veyahut elektronik posta, kısa mesaj, internet, disk, CD, DVD,
hafıza kartı ve benzeri her türlü araç ve ortamı şeklinde belirtilen kalıcı veri saklayıcısı yoluyla teslim alınmıştır.
Ek-1: Paket Tur Broşürü ve Paket Tur Broşürü Notları,
Ek-2: Sigorta Poliçesi
Ek-3: Paket Tur Ödeme Planı
EK-4: Voucher
EK-5: KVKK-Açık Rıza Beyanı
14. Yürürlük ve İmzalanma
14.1. Tüketicinin, paket tur kaydını tamamlaması, Tüketicinin “Yurtiçi ve Yurtdışı Paket Tur Sözleşmesi” ve 13.1. maddede yer alan eklerinde düzenlenen tüm maddeleri okuduğu ayrıca,
anılı sözleşme ve eklerinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.
14.2. İşbu 13 madde ve 8 sayfadan oluşan “Yurtiçi ve Yurtdışı Paket Tur Sözleşmesi” ve 13.1. maddede yer alan ekleri; www.kappatur.com internet sitesinde tüm şartların kabul edildiğine dair
alanın işaretlenmesi anında tüm maddeleri karşılıklı olarak kabul ve taahhüt edilerek imzalanmış olarak yürürlüğe girmiştir.